Get Adobe Flash player

Kronika Prostovoljnega gasilskega društva Dražgoše

 

Prostovoljno gasilsko društvo Dražgoše je najmlajše društvo v gasilski zvezi Šk. Loka.

Ustanovljeno je bilo 21.12. leta 2002.

Vseeno pa začetki gasilstva v Dražgošah segajo kar daleč nazaj, saj smo v zapiskih PGD

Rudno zasledili podatek, da so že leta 1954 razmišljali, da bi v Dražgošah ustanovili gasilsko

desetino. Leta 1956 so pri obnovi Dražgoš zgradili gasilski stolp s sireno, obnovitvena

zadruga pa je kupila tudi prve cevi. Zanimiv je podatek, da so že leta 1957 razmišljali o

ustanovitvi GD Dražgoše, kar je razvidno iz zapisnika občnega zbora PGD Rudno. Vendar pa

je potem delo zamrlo za kar precej let in šele v 70-ih letih se je nekaj dražgošanov spet

priključilo gasilskemu društvu Rudno in se organiziralo kot trojka. Matično društvo jim je

priskrbelo nekaj najosnovnejše opreme.

V začetku 80-ih let pa so se Dražgošani začeli redno udeleževati gasilskih tekmovanj v Šk.

Loki in se izobraževati na raznih tečajih. Pa tudi članstvo je počasi naraščalo. Ob ustanovitvi

društva se je članstvo povečalo z okoli 50 na 183 članov, od tega okrog 60 otrok. In prav ti so

še vedno zelo zagnani, saj se skoraj vsi udeležujejo raznih tekmovanj, le da je sedaj manjša

generacija. Leta 2003 smo ustanovili žensko desetino in pred dvema letoma še eno.

Z leti smo nakupili kar precej opreme, leta 1998 pa od PGD Železniki tudi rabljen gasilski

kombi znamke TAM in od PGD Selca staro motorno brizgalno Rosenbauer, ki smo jo potem

uničili v poplavah leta 2007. K sreči smo dobili škodo povrnjeno, tako da smo lahko kupili

novo MB znamke Ziegler.

Že prej smo razmišljali o tem, da bo treba nekje dobiti lokacijo za izgradnjo orodišča za

opremo, ko pa smo pripeljali še kombi je bilo to že kar nujno. Leta 2001 smo se skupaj s

športnim društvom odločili, da na prostoru ob osnovni šoli zgradimo dve garaži, eno za

gasilce, drugo pa za športnike. Iz tega pa je kasneje nastal gasilski dom, ki smo ga svečano

predali svojemu namenu 13. junija, leta 2004.

Seveda pa gradnja takega objekta še zdaleč ni bila poceni saj smo vanj vložili 58500 EUR

(več kot 14 milijonov tolarjev), poleg tega pa opravili še preko 4500 prostovoljnih delovnih

ur. In prav zato, ker smo gasilski dom zgradili skoraj izključno z lastnimi sredstvi, sta nam

OGP Železniki in takratni župan g. Prevc pred tremi leti odobrila 60000 EUR občinskih

sredstev za nakup novega vozila GV-1, znamke Mercedes, ki smo ga 2. junija 2012 ob

praznovanju 10- letnice društva svečano predali svojemu namenu. Sami smo za nadgradnjo

prispevali še 14000 EUR. Ob tej priložnosti smo razvili tudi nov prapor.

Vmes smo leta 2006 od GZ Šk Loka kupili rabljeno tovorno vozilo TAM 125, ki smo ga

nadgradili z vso potrebno opremo in cisterno za 2000 litrov vode.